Raining Pots

Als je de planten in deze potten water geeft, regent de pot weer leeg. Afhankelijk van factoren buiten jouw controle, gaat dat sneller of langzamer. Is het de verantwoordelijkheid van de plant om het water snel genoeg op te nemen? Of is het jouw tekortkoming als de plant het niet overleeft? Of ligt het aan mij, de maker van de pot, dat ik dit de plant heb aangedaan?

De serie Raining Pots, is één van de experimenten waarin Maki Raaphorst het samenspel van mens en natuur (in dit geval water en plant) onderzoekt. Wat gebeurt er als de communicatie en zorg tussen de mens en de plant verstoord wordt?

2021

From left to right: Raining Pot 3, Raining Pot 2, Raining Pots 1, 2 & 3, Raining Pot 1